zondag 29 mei 2005

Dag van het Park

Nog maar eens een fietstochtje. Het is vandaag Dag van het Park en ik moet dringend wat kilo's kwijtspelen. Het nuttige aan het aangename paren heet dat.

Niet zo'n sportieve fietstocht ditmaal. Gewoon een rustige rondleiding langs een aantal Gentse parken met start in het Astridpark aan de Lousbergskaai. Aanwezig: burgemeester Frank Beke, schepen van Leefmilieu en Openbaar Groen Lieven Decaluwe en een 80-tal geïnteresseerden in een fietstocht langs een aantal (meestal recent aangelgde) parken en groenvoorzieningen in het Gentse stadscentrum. Politiebegeleiding en vooraan een voertuig van de stad met een bordje 'wielerwedstrijd'. Deskundige uitleg ter plaatse van mensen van de groendienst.

Ik leer heel wat bij. Blijkbaar wordt er in Gent de laatste jaren toch heel wat gedaan op het gebied van groenvoorziening. De tocht begint in de Heirniswijk, met o.a. het Lousbergspark dat in aanleg is. Het is nog niet constant open voor het publiek. Vroeger was hier een bejaardentehuis van het OCMW (het Lousbergstehuis). Nu is er een projectontwikkelaar aan het werk. De stad zorgt voor een nieuw buurtpark. Een bestaande (en prachtige) oude boomgaard en een galerij errond worden behouden.

Daarna gaat het naar de Machariuswijk, waar er al heel wat groenvoorzieningen beschikbaar zijn. Uitleg bij de ruïnes van de Sint-Baafsabdij, waaraan een groen speelplein paalt, het Archeologisch park Sint-Baafsabdij. Er is maar 1 muur van de oude abdijkerk bewaard. Men heeft geprobeerd de vroegere omtrek van de kerk weer te geven met boompjes in het park, als ultieme wraak op Keizer Karel V, die een groot gedeelte van de Sint-Baafsabdij liet slopen als straf voor de weerspannige Gentenaars.


De St-Baafsruïne met een deel van het park en achteraan St-Macharius Posted by Hello


Via Dampoort (groen speelplein aan de Zondernaamstraat) en Ham (waar er een klein buurtparkje is) naar het Tolhuiscomplex, met aanpalend in het Berouw de Wereld van Kina: de Tuin, een mij onbekende plantentuin (vroeger: het Schoolmuseum), die ik zeker eens moet bezoeken.

Via het Vogelzangpark aan de Blaisantvest naar het Sint-Antoniushof (aan de Lieve), een recent aangelegd complex van serviceflats voor bejaarden met een park dat openstaat voor de hele buurt. Ook vroeger was dit een tehuis voor bejaarde vrouwen. Ik hoor burgemeester Beke vertellen dat hij er in zijn kindertijd vaak heen moest om geneesmiddelen aan huis te brengen. Zijn vader was immers apotheker bij de socialistische coöperatie. In de Sint-Antoniuskapel hebben culturele evenementen plaats. Als geheel een knappe architecturale realisatie, met zelfs een mini-kanaaltje vanuit de Lieve. De eerste keer dat ik hier was. We krijgen nog even uitleg bij de Brug der Keizerlijke Geneugten, met de beelden waarmee Walter De Buck scènes uit het leven van Keizer Karel V uitbeeldde. Daarna rijden we terug naar het Astridpark.

Tot slot een kleine tentoonstelling in de Villa De Groote, de thuisbasis van de Gentse groendienst aan de Lousbergskaai (Astridpark), over 120 jaar groendienst in Gent.

's Anderendaags bezoek ik op mijn eentje het Rommelwaterpark in de Machariuswijk, niet zo ver van het Astridpark. Een heel nieuw concept van park, dat model staat voor veel nieuwe groenvoorzieningen in de 19de-eeuwse gordel van Gent. Het park vormt een soort binnenhof tussen een aantal straten. Je komt er door een nauwe toegang in een aantal straten, bvb. de Kasteellaan. De achterkanten van de huizen geven uit op het park, dat als speelplein dient en ook toegankelijk is voor buitenstaanders.

Ik rij nog wat rond in de Machariuswijk. Ooit heb ik hier nog drie maanden gewoond, in de Puinstraat. Dat was in de winter van 1980 op 1981. De beestenmarkt was er nog. Er woonden nog bijlange niet zo veel migranten in de buurt. Sindsdien is er heel veel veranderd en vooral ten goede. Veel meer groen en sociale woningen. De buurt is veel gezelliger geworden.

Geen opmerkingen: