woensdag 12 december 2007

Gents OCMW en de hoofddoeken

De Gentse OCMW-raad, waarin SP.a-Spirit en Groen! de meerderheid hebben, keurde een voorstel van Groen! goed om de hoofddoeken wél toe te laten, i.t.t. de stad.
OCMW-voorzitter Geert Versnick gaat klacht indienen bij de gouverneur, die de raadsbeslissing kan schorsen. Hij baseert zich op artikel 42 van de OCMW-wet, dat zegt dat de personeelsleden van het OCMW hetzelfde administratief en geldelijk statuut hebben als de personeelsleden van de gemeente, tenzij de functies specifiek zijn voor het OCMW.

Het rommelt dus wel degelijk in de Gentse coalitie. Twijfelachtig of Versnicks argumenten opgaan: maakt een dresscode deel uit van het statuut en mag het OCMW daarin niet afwijken van de stad? Ik meen dat de bepaling over het al dan niet dragen van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke kenteken door personeelsleden in baliefuncties eerder deel uitmaakt van een deontologische code, waarvoor artikel 42 van de OCMW-wet NIET telt.

Afwachten wat de hogere overheden zullen beslissen.
Ik wens mijn Gentse spirituele broeders en zusters, voor wie dit symbooldossier erg belangrijk is, alle sterkte toe.
Feit is dat de hele aangelegenheid de cohesie in de Gentse coalitie niet ten goede lijkt te komen.

4 opmerkingen:

wijnse zei

Mensen vergeten toch vlug, waar is de tijd dat de socialisten alle religieuze symbolen wilden verbieden in openbare gebouwen!

De Gentse Zwijger zei

Er is een verschil tussen religieuze symbolen in openbare gebouwen en religieuze symbolen die tot de individuele levenssfeer behoren, m.a.w. een eigen keuze zijn van het individu.

Bij de SP.a is trouwens nog steeds een sterke anti-klerikale lobby actief, die zich ook achter een hoofddoekenverbod geschaard heeft, kijk maar naar Antwerpen waar zo'n verbod er kwam op initiatief van Patrick Janssens.

Spirit is een pluralistische partij, die ijvert voor een interculturele samenleving en een sterke migrantenlobby heeft. Uiteraard zijn wij resoluut tegen een hoofddoekenverbod.

Jeronimo zei

toen ik de klacht hoorde en de argumentatie had ik ook al mijn twijfels...

Els zei

Het is niet omdat je antiklerikaal bent, dat je ab initio voor een hoofddoekenverbod bent, net zoals je ook antiklerikaal kunt zijn maar toch gelovig. Je hebt gelijk wat het Anwerpse standpunt betreft, maar ik denk dat de meeste socialisten zeer goed weten waarom ze antiklerikaal zijn (namelijk, vooral gericht tegen de toen overheersende macht van de RKK) én tegelijkertijd voor verdraagzaamheid waar het betreft het dragen van een hoofddoek.
Groeten van een Gentse kartelgenote:)