maandag 9 maart 2009

Doe het verkiezingscongres!

Gistermorgen trok ik naar het verkiezingscongres van Sp.a in het Gentse NTG. Veel volk, waaronder maar weinig bekenden. Wat een verschil met mijn vorige partij, waar ik altijd bijna iedereen kende. Een heel andere partijcultuur ook, maar dat heb ik al eens geschreven. Het is bijvoorbeeld niet meer voldoende om lid te zijn om stemrecht te krijgen. Elke afdeling krijgt stemmen op basis van het aantal leden.

Het kostte me heel wat moeite om zo'n stemkaart te pakken te krijgen. Tijdens mijn zoektocht daalde ik de trappen van het NTG af waarop Ivan De Vadder Kathleen Van Brempt aan het interviewen was. Zo verscheen ik ineens op het VRT-nieuws ook :-)
Hoe doe ik het toch? Op de nieuwjaarsreceptie stond ik achter Mia De Vidts toen ze haar aan het interviewen waren. Natuurlijk zijn er op kantoor weer heel wat collega's die me in het VRT-journaal gezien hebben.

Samen met enkele andere gewezen Spiritisten nam ik plaats op de achterste rij van het tweede balkon. Vandaar dat de kwaliteit van de foto's die ik genomen heb te wensen overlaat.


Het congres zelf was perfect georchestreerd. De Europese lijst werd zonder grote problemen en met maar enkele tegenstemmen en onthoudingen goedgekeurd. Er waren acht amendementen op het Vlaamse verkiezingsprogramma geselecteerd die door de indiener mochten worden verdedigd.

De amendementen waren zorgvuldig uitgekozen: geen ervan zorgde voor problemen. Alleen: één van de indieners hield zich niet aan haar tekst. Francy Van der Wildt, de burgemeester van Rumst, haalde namens vijf afdelingen uit de Rupelstreek nogmaals uit naar de naamsverandering en de komst van Bert Anciaux en anderen, die de partij meer naar het centrum halen, weg van het ware socialisme. Ze kreeg ruim applaus vanuit de zaal.

Toen volgde hét kippenvelmoment van het congres. Frank Vandenbroucke nam op het podium de verdediging van Bert Anciaux op. Heel bedaard zei Frank dat hij niet naar Gent gekomen was om zijn vriend Bert Anciaux te verdedigen, maar als dat moest... Het sport- en cultuurbeleid van Bert is ronduit socialistisch, stelde hij. Hij was héél blij dat Bert nu een partijgenoot is. De zaal reageerde met een langgerekt en luid applaus en gejoel. Er waren ook wel enkel boeroepers. Frank Vandenbroucke was duidelijk geëmotioneerd. Bert Anciaux ook. Nog meer!

Frank vandenbroucke maakte op mij, een nieuweling, een héél sterke indruk. Een echte vakspecialist, een goed spreker ook. Niet de grote volksmenner als een Stevaert, maar wel heel gedreven. En als hij het woord neemt luisteren ze bij Sp.a. Caroline Gennez was in haar slottoespraak minder goed op dreef.

Het congres eindigde met het zingen van de Internationale. En nee, ik heb niet meegezongen. De gewezen Spiritisten naast mij evenmin. Ik moet de tekst nog leren. Ik ken alleen nog maar enkele flarden. Bovendien vind ik enige terughoudendheid in het begin als nieuwkomer gepast.

Het was een goed congres. Ik heb enkele nieuwe mensen leren kennen, waaronder alweer een paar Facebook "vrienden". Onder anderen deze meneer. Ik heb enige goede gesprekken gehad. Helaas heb ik opnieuw moeten vaststellen dat veel socialisten de gewezen Spiritisten beschouwen als mensen die meer in het politieke centrum thuishoren. Iets wat ik ten stelligste betwist en dat zeker voor mezelf niet opgaat. Voor Bert Anciaux en anderen ook niet.

Het is een misvatting. Vooroordelen die op niets berusten. Een bepaalde perceptie van bepaalde mensen en groepen die tegen vernieuwing zijn.

Geen opmerkingen: