zondag 17 juli 2005

Parkbos

Vandaag heb ik de fietstocht gereden die Bossanova (afdeling Bos en Groen van het Vlaamse Gewest i.s.m. de stad Gent en dagactiviteitencentrum De Moester) ter gelegenheid van de Gentse feesten organiseerde rond het Parkbos in het zuiden van Gent, waarover de laatste tijd zoveel te doen is. Een volledige beschrijving van de fietsroute vind je op Gent Blogt. Gelukkig had ik deze alternatieve routebeschrijving bij, want de officiële liet regelmatig te wensen over.

De start was in het Maaltepark (zie enkele posts geleden. Er was niet zoveel belangstelling voor de tocht: de organisatoren hadden te weinig publiciteit gemaakt en de meeste mensen hebben tijdens de Gentse Feesten klaarblijkelijk wel wat beters te doen. Voor het overige hadden de organisatoren nochtans geen moeite gespaard: op 2 plaatsen van het parcours werden we opgewacht door een deskundige die informatie over de site gaf.


Deeltje van het stadsbos dat er moet komen: zijkant van het De Ghellinck-d'Elsegem-park in Zwijnaarde, nu nog in privé-bezit en niet toegankelijk voor het publiek Posted by Picasa

Eerste belangrijke stop was het De Ghellinck-d'Elsegem-park in Zwijnaarde, waarvan je een deel van de omwalling kan zien vanop de Oudenaardsesteenweg. Dit vrij uitgestrekte bos is nu nog in handen van een privé-eigenaar zonder erfgenamen, die het goed na zijn dood aan de stad zou overmaken. Het zou dan de kern uitmaken van het stadsbos.

Daarna was er een korte uitstap naar buurtpark Hekers vlakbij, een parkje van ongeveer 1 hectare. voor een stadsbewoner van het centrum toch verbluffend hoeveel groen hier aanwezig is.


Buurtpark Hekers Posted by Picasa

Nu weer over de Oudenaarsesteenweg, op de grens van Gent en De Pinte. In de omgeving van het Scheldeveld, een ander park, kregen we deskundige uitleg van een bio-ingenieur van het Vlaamse Gewest. Met de hulp van de mens is het bos, dat hier gedegradeerd was tot een soort struikgewas ('wastine'), zich aan het herstellen. Vele stukken grond in deze omgeving zijn nu nog landbouwgrond. Het Vlaams Gewest voert een uitdovingsbeleid voor de nog aanwezige landbouwers om uiteindelijk tot een stadsbos te komen.


Toegangshek tot een privé-parkje in het Mieregoed, op de grens van Zwijnaarde en De Pinte Posted by Picasa

Ik probeer haastig enkele foto's te nemen om mijn blog te illustreren. Ik heb niet veel tijd, want ik moet ook de vragen van de zoektocht oplossen, de weg zoeken en vóór 17 uur terug zijn in het Maaltepark. Bovendien laat de batterij van mijn toestel het afweten in de omgeving van de Hemelrijkkapel (in de Hemelrijkstraat). Jammer, want in dit mooie weer is deze kapel temidden van korenvelden een prachtig gezicht. Nu heb ik enkel volgend halfmislukt vergezicht langs de zijkant. Wat een blogger lijden kan!


Vergezicht op de Hemelrijkkapel, temidden van de velden Posted by Picasa

Nog een bezoekje aan De Moester, een boerderij als dagactiviteitencentrum voor ex-psychiatrisch patiënten.

Terug naar het Maaltepark. Ik heb enkele vragen van de zoektocht verkeerd, maar gezien het geringe aantal deelnemers wint iedereen. Ik kies het t-shirt van de parkbos-campagne met de tekst Stad zkt bos vr duurzame rel., iets om mee uit te pakken bij gelegenheid.

Uiteraard ben ik de idee van een stadsbos wel genegen. In het najaar zou de Vlaamse Regering de definitieve beslissing nemen over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het parkbos met alle conclusies van de bezwaarschriften.

Blijkbaar is niet iedereen zo opgezet met de idee dat er meer bossen nodig zijn in Gent en in Vlaanderen. Volgend bord staat op de grens van Mariakerke (Gent) en Vinderhoute (Lovendegem) aan de Vinderhoutse Dam, naast een bord dat aankondigt dat bezwaarschriften ingediend kunnen worden tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Grootstedelijk Gebied Gent:


Landbouwersprotest op de grens van Mariakerke (Gent) en Vinderhoute (Lovendegem).Posted by Picasa

Blijkbaar behoort dit gebied tot een van de vier in het plan voorziene groenpolen rond Gent. Ik weet niet precies wat men in deze buurt van plan is. Een stadsbos is leuk, groen is leuk, maar men moet de weinige overgebleven boeren nu ook niet wegjagen, vind ik. Er zijn er al zo weinig.

Geen opmerkingen: