zondag 27 januari 2008

Koken met Jan

Ik ben nog maar pas Vriend van GentBlogt geworden, of ik val al in de prijzen!
En dit danzij de onschuldige hand van Els Van Eeckhaut. Bedankt Els, je bent een schatje!

Gisterenavond ben ik het buurthuis van de Muide naar de nieuwjaarsreceptie met diner van Spirit Gent geweest. Met de fiets vanuit De Pinte. Zo'n 13 km. Het was er in feite iets te fris en te donker voor, vooral in het terugkeren, maar ik wou geen risico lopen.

Dit jaar had deze activiteit plaats onder de noemer 'Koken met Jan'. Vlaams parlementslid Jan Roegiers stond achter het fornuis met enkele trawanten. Het was zéér geslaagd! Lekker! Beter dan andere jaren dat ze een traiteur lieten komen. En ik ben zonder problemen thuisgeraakt op mijn fiets, zo rond half twee.

Natuurlijk waren er ook toespraken: van de voorzitter van de afdeling en van schepen Lieven De Caluwe. Er waren echo's van de recente troebelen tussen de kartelpartners. Daarnaast werd er vooral vaak verwezen naar het feit dat de Oost-Vlaamse provinciegouverneur onlangs de beslissing van het Gentse OCMW over de hoofddoeken schorste.

Er was ontgoocheling daarover, verbetenheid ook, want voor Spirit is dat een principiële zaak.

De schorsing van de gouverneur is natuurlijk gezichtsverlies voor de wisselmeerderheid van SP.a, Spirit en Groen! En er was gisteren nog meer slecht nieuws in dit verband: de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft begrip getoond voor de beslissing van de gouverneur dat gemeente en OCMW hetzelfde statuut én dezelfde deontologische code moeten hebben. De VVSG heeft in deze een groot moreel gezag.

Het Gentse OCMW heeft nog een beroepsmogelijkheid bij de bevoegde minister (Marino Keulen) en daarna zelfs bij de Raad van State. Het is natuurlijk een symbooldossier. Ik hoop toch dan men er geen administratieve uitputtingsslag van gaat maken. Dat is het ook niet waard. Men kan al die tijd en energie beter in andere zaken steken (hier komt de pragmaticus in mij boven). Soms moet men een nederlaag kunnen aanvaarden. Win a few, lose a few...

Geen opmerkingen: