dinsdag 14 oktober 2008

Onverwachte ontmoeting

Enkele jaren geleden, in de lente van 2004 om precies te zijn, toen Bert Anciaux nog federaal minister bevoegd voor o.a. sociale economie was (je zou bijna zeggen: in de tijd dat de dieren nog spraken) woonde ik eens een uitreiking bij van prijzen aan bedrijven die zich verdienstelijk gemaakt hadden in de sociale economie. Ik maakt daar toen een verslag van dat je nog terug kan vinden in het archief 2004 van de Gentse Vl. Pro-site.

Een van de bedrijven die dan ambassadeur van de sociale economie werden, was het Gentse Con Brio, een schoonmaakbedrijf dat duurzame tewerkstelling biedt aan mensen bedreigd met sociale uitsluiting. Het heeft o.a. een contract met De Lijn voor het schoonmaken van bushokjes in een belangrijk aantal Oost-Vlaamse gemeenten. Verder heeft het ook een contract met een aantal kerkfabrieken voor het schoonmaken van de kerk.

Beide core activities werden die dag voorgesteld. In Merelbeke hielp Bert Anciaux een bushokje schoonmaken met 2 geselecteerde werknemers van Con Brio. Ik woonde de huldiging de hele dag bij (had daar speciaal vrijaf voor genomen op kantoor - je ziet het: militant zijn van een politieke partij, daar kruipt heel wat vrije tijd en energie in) en nam enkele foto's, waaronder de volgende twee:Een lange inleiding. Maar het komt.

Vandaag was ik (alweer) gaan fietsen in de Vlaamse Ardennen. Ik reed er de groene lus van de Ronde van Vlaanderen-route. In de gemeente Horebeke reed ik langs de weg Oudenaarde-Brakel. Ineens zag ik een wagen van Con Brio staan aan een bushokje. Ik herkende de werknemer die aan het poetsen was zoals Bert Anciaux op de foto: het was een van beide mannen die in 2004 model stonden en met de minister mochten poetsen: de man rechts van B.A. op bovenstaande foto. Blijkbaar werkt de man nog steeds voor Con Brio. Een succes! Want naar ik die dag vernam is er nogal een verloop bij die invoegbedrijfjes. Bedoeling is ook dat de werknemers zouden doorstromen van de sociale naar de reguliere economie, maar blijkbaar is dat niet altijd mogelijk.

Ik herkende hem onmiddellijk en staarde hem aan. Hij keek terug, herkende me blijkbaar ook en knikte me toe. Ik knikte terug. En reed verder. Niet zonder er onmiddellijk aan te denken 's avonds een blogje te schrijven over dit voorval, zoals het een echte blogger trouwens betaamt!

Geen opmerkingen: