dinsdag 14 oktober 2008

Over Bert Anciaux gesproken

Over Bert Anciaux gesproken: ik heb niet gereageerd op de commentaren op mijn berichtje O,6 wegens nogal heikel.

Maar ik zal dat nu doen. Uiteraard ziet het er niet goed uit voor de Vlaams Progressieven als partij. Een opiniepeiling is natuurlijk maar een peiling. De tendens in de peilingen is in elk geval duidelijk.

Ik wacht de verkiezingen van juni 2009 af. Op basis van het resultaat van het kartel en van Vl.Pro binnen dat kartel zal ik een evaluatie maken. En eventueel mijn conclusies trekken.
Ik wil met mijn partij niet in een PVDA-toestand terechtkomen. Dat is ook de moeite niet om aan politiek te doen. Momenteel ziet het er zelfs naar uit dat Vl.Pro het van de PVDA zou moeten afleggen, als de partij alleen zou opkomen.

Men gaat bij Vl.Pro nog maar eens sessies ('voorlichtingsavonden') houden met als thema What the f**k is een links-liberaal. Maar ik begin me steeds sterker af te vragen of die niche in de markt echt wel bestaat. Zowel bij OpenVLD als bij SP.a zijn er figuren die je onder de noemer links-liberaal zou kunnen samenbrengen.

Vraag is ook of het links-liberale al niet de splitsing in zichzelf draagt. Sommige mensen zullen eerder links zijn, anderen eerder liberaal. Ik ben het een beetje op flessen aan het trekken, maar toch... Als Vl.Pro ophoudt te bestaan zullen de partijleden alle kanten opgaan: OpenVLD, Groen!, SP.a. Zelfs een deel naar N-VA.

Ook de naamsverandering van Spirit in Vlaams Progressieven blijkt in eerste instantie niet echt succesvol. Men was binnen de partij na de verkiezingen van 2007 wat afgunstig van het succes van Lijst Dedecker en N-VA. Daarom heeft men het predicaat 'Vlaams' weer in het vaandel gevoerd. De kiezers van N-VA, Lijst Dedecker en ook wel CD&V hebben echter een ander profiel. Ik heb altijd betwist dat de Vlaamse kiezer in 2007 Vlaams gestemd heeft. Of in elk geval toch maar gedeeltelijk: Vlaams én conservatief. Een discours van groepsegoïsme dat niet in een progressieve partij te vatten is.

Het stemmenpotentieel van alle progressieve partijen wordt trouwens kleiner. Dat tonen de laatste verkiezingen en peilingen duidelijk aan. Misschien heeft de gemiddelde Vlaming het te goed gekregen. En doen sociale partijen het minder goed omdat hun doelstellingen al voor een groot deel gerealiseerd zijn. Ik bedoel maar: het Arme Vlaanderen van begin vorige eeuw is niet meer. Als ik vandaag die berichten in De Standaard las van gedupeerden van de gefailleerde Kaupthing bank. En wat sommige jonge mensen al opzijgelegd hebben...

Maar zoals gezegd: ik ga mijn partij nu niet in de steek laten. Ik zal er nog wel een keertje mee voor gaan. Maar daarna: dat valt nog af te wachten! Per slot moet een politieke partij toch meer zijn dan alleen een clubje van vrienden en kennissen. Ik kan al bijna evengoed bij een petanqueclub of (liever) een club van wielertoeristen gaan.

Oef! Op zijn minst heb ik nu toch mijn zegje gedaan; Een aantal mensen (bekenden, medestanders en anderen) zullen wel hun wenkbrauwen fronsen. Maar waar dient een blog anders voor? Een beetje controverse moet er zijn. So, lieve mensen: shoot!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Links-liberaal als niche op zich: ik weet niet of die op zichzelf bestaat, maar ik denk dat veel mensen zich wel ergens in het gedachtegoed kunnen identificeren maar dat gewoon bij andere partijen vinden. Bij SP.a zitten er zowel opgeheven-vingertjes-sossen als iets meer links-liberale sossen of ook conservatieve dogmatische vakbondssossen die nog in de industriële revolutie blijven steken zijn en nog spreken in terminologie van "de patroons" en co.

De naamsverandering vind ik ook niet echt geslaagd. Bekt alleszins niet goed, itt Spirit. Bovendien erger ik mij wat aan het "progressieve om het progressieve", zoals de voorzitster dat nogal belijdt, een beetje "wij zijn progressief, en de rest is vuil conservatief" zonder een degelijke invulling te geven aan dat progressieve, zonder een pragmatische opening, dat stoort nogal. Dat dat nu ook in de naam zit, doet er geen goed aan en verwijst nog meer naar dat "inhoudsloze om ter progressiefst want dat is in". Nu ja, zeker niet dat iedereen wist waarvoor Spirit stond ;-) Maar bij pakweg D66 is de naam ook rechtstreekse verwijzing naar de inhoud, dus dat kan niet zozeer een obstakel zijn. En dan zwijg ik nog van LDD ;-)

Ik heb altijd betwist dat de Vlaamse kiezer in 2007 Vlaams gestemd heeft. Of in elk geval toch maar gedeeltelijk: Vlaams én conservatief. Een discours van groepsegoïsme dat niet in een progressieve partij te vatten is.
Ik denk niet dat je de zware Vlaamse stempel van juni 2007 als groepsegoïsme moet zien, verre van. Ik denk dat vele mensen inzien dat het zo gewoon niet verder kan, dat de federale staat niet meer werkt. Dat wil lang niet zeggen dat er geen solidariteit meer mogelijk is met Wallonië, iets wat volgens mij zeker nodig is maar dan op een transparante manier gebaseerd op investeringsprojecten en impulsfondsen zoals door de EU georganiseerd, met liefst ook wat wederzijds respect ipv het opeisen van andermans territorium. Dat kan je volgens mij geen groepsegoïsme noemen of Vlaams-conservatief.

Zowieso vind ik die termen conservatief vs progressief bijzonder voos, inhoudsloos, en dikwijls gericht op hokjesdenken. Ik kan me bvb heel goed vinden in het conservatisme dat Bart De Wever uiteenzet in pakweg De Keien van de Wetstraat, waarbij hij de nadruk legt op een organisch gegroeide gemeenschap waarin je sturingen met de grootste voorzichtigheid moet doorvoeren. Maar tegelijk wil ik er op andere vlakken dan weer met de iets grovere borstel door, zoals bvb met groene fiscaliteit grotere veranderingen bewerkstelligen, nota bene een links-liberaal principe zo je wil ;-) Van ethisch conservatisme krijg ik dan weer het vliegend sch**t. Ik zie mezelf dan ook niet in een van die hokjes progressief vs conservatief zitten. Komt er nog eens bij dat conservatief door bepaalde groeperingen (zoals oa Vl.Pro en andere "progressieven") een vies predikaat opgeplakt krijgt en men bij conservatisme in de eerste plaats aan dat ethisch conservatisme denkt zoals je het enkel in het VB en bij de Amerikaanse republikeinen terugvindt. Iets waar, op het VB (en in (veel) mindere mate CD&V) na, alle partijen in Vlaanderen weinig mee te maken hebben. Die "progressieve strijd" tegen de "conservatieven" vind ik in dat opzicht voorbijgestreefd en inhoudsloos, met daar bovenop nog het feit dat de man in de straat maar moeilijk een invulling kan geven aan die termen, die houdt zich daar niet mee bezig. "Progressief" is geen USP, dat label geeft geen meerwaarde aan de partij of het idee dat je verkoopt.

Anoniem zei

Kort samengevat: ik zie weinig beterschap voor Vl.Pro. Hou er bovendien rekening mee dat de oppositiekuur van SP.a voor een aantal veranderingen daar, een ruk naar links, richting SP.a Rood kan zorgen, iets waar Vl.Pro als links-liberale partij bij mijn weten weinig uitstaans mee heeft. Dan is je marktaandeel niet alleen lager dan dat van PvdA, maar zit je bovendien nog in een kartel met een gelijkaardig discours ;-)

De Gentse Zwijger zei

Tja, ik zal maar niet repliceren. Ik heb mijn standpunt al gebracht.

Vandaag pleitte Maya Detiège ervoor om het progressief kartel op te blazen. Ze had het ook over de 0,6. Nou, echt helemaal eerlijk om een partij af te rekenen op het resultaat van een peiling is het niet. Toch was het voorspelbaar dat het hommeles wordt met SP.a over verkiesbare plaatsen.

Hoe dan ook, het wordt voor Vl.Pro pompen of verzuipen. Dat moet voor iedereen toch wel duidelijk zijn, behalve degenen die per se hun kop in het zand willen steken. Vechten om het voortbestaan. Om te beginnen al tegen de eigen kartelpartner.

Ik ben tamelijk pessimistisch, maar misschien is dat de tijd van het jaar.